top of page

WM2C

Přístup k záznamům a případně střih? Vytvoření živého spojení se sálem? Bezpečně a snadno bez ohledu na to kde jste a na jaké platformě nejraději pracujete (WINDOWS, iOS či LINUX). Podporujeme běžné webové prohlížeče pro využití webové aplikace systému M2…

MOŽNOSTI
VIEWER
WORK
 • zahrnuje „VIEWER“
   

 • správa dat
   

 • import záznamů ze zařízení s možností využití interní kamery
   

 • interaktivní využití seznamu značek a navigace značek
   

 • zobrazení vícestopých videí (matice, PiP) – střih a autostřih
   

 • úprava značek
   

 • elektronická tužka
   

 • vytváření foto z videa
   

 • změna rychlosti přehrávání
   

 • zoom časové osy
   

 • playlisty
   

 • sdílení záznamů mezi obory
   

 • odeslání do PACS

TEAMWORK
 • zahrnuje „WORK“

 • živý audiovizuální hovor s uživateli systému
   

 • podpora konferenčních hovorů
   

 • možnost volby živého spojení bez zvuku nebo naopak bez obrazu
   

 • podpora zapojení více kamer z jednoho zdroje
   

 • volba zobrazení vstupů a volba mikrofonů
   

 • možnost úpravy layoutů a rozložení kamer
   

 • možnost procházet aplikaci s hovorem na pozadí
   

 • přidání kamery do hovoru z externího zařízení

 • zabezpečený přístup
   

 • prohledávání databáze a filtrace vyšetření dle několika parametrů (datum, pacient, lékař, výkon, …)
   

 • možnost volby mezi zobrazeními archivu
   

 • přehrávání multi-stopých videí
   

 • skoky po vteřinách
   

 • fullscreen
   

 • zobrazení značek na časové ose
   

 • změna hesla uživatele
   

 • stažení (export) záznamů

VÝHODY
 • Možnost přístupu kdekoliv v rámci sítě bez složité instalace klientů na HW.
   

 • Pokročilé ovládací prvky dávají možnost lékařům sledovat výkony z různých perspektiv.
   

 • Klient disponuje ovládacími prvky pro snadné zpracování videa pro další potřeby.
   

 • Jednoduchý export záznamů.
   

 • Snadné vytváření záznamů na tabletu a telefonu s možností zařazení a importem na centrální úložiště.
   

 • Sdílení záznamů pro konkrétní osobu nebo oddělení/kliniku.
   

 • Pokročilé funkce v rámci videohovorů umožní kvalitu konzultací při videohovorech bez nutnosti přítomnosti konzultujícího na sále.
   

 • Videokonference díky své intuitivnosti a jednoduchosti dává možnost četnějších konzultací mezi lékaři, což snižuje riziko nežádoucích událostí a zvyšuje kvalitu péče.

Naše společnost v současné době nadále vyvíjí webové rozhraní, které je součástí systému M2. Tento projekt s názvem ,,Vývoj nové funkcionality systému M2 - webového rozhraní" je spolufinancován Evropskou unii a je zaměřen na vývoj systému, jehož výstupem bude unikátní, vysoce specializovaný informační systém pro řešení problematiky pořizování, zpracování, archivace a distribuce lékařských záznamů a zajištění sdílení živých přenosů z místa zdravotnického výkonu. Cílem projektu je doplnění klíčové funkcionality systému M2. - webového rozhraní. 

bottom of page