top of page

M2X

M2X je serverová část systému obsahující služby MEDIRECORD, databázi, management uložiště a řízení komunikace. Komponenta M2X slouží pro centrální evidenci záznamů, administraci uživatelů a zajištění bezpečné a přehledné dostupnosti záznamů odkudkoliv přes webové rozhraní. Zajistíme dodávku na klíč (HW + SW) nebo využijeme serverové prostředky zákaznika.

MOŽNOSTI
 • virtualizace
   

 • oprávnění
   

 • synchronizace záznamů v systému
   

 • chod webové aplikace
   

 • podpora AD
   

 • branding systému vaším logem (start aplikace, vodoznak v záznamech)
   

 • logování události a ochrana před nežádoucími událostmi pro zvýšení bezpečnosti

 • dodání komplet HW vybavení pro chod serverového řešení
   

 • instalace serverového řešení na HW zákazníka
   

 • zařízení může libovolně navyšovat kapacitu úložiště
   

 • server umožňuje přijímat videa a snímky v DICOM formátu i z konkurenčních záznamníků
   

 • nastavení systému umožňuje rozdělení úložišť pro jednotlivé kliniky
   

 • vytváření uživatelských účtů a jejich spravování ve skupinách s různými možnostmi

VÝHODY
 • Instalace serverového řešení na HW zákazníka sníží akviziční náklady a ochrání předešlé investice zákazníka.
   

 • Možnost přijímat videa a snímky i ze záznamníků jiných výrobců.
   

 • Neustála dostupnost a jednoduchá dohledatelnost vašich záznamů.
   

 • Zákazník může libovolně navyšovat kapacity centrálního úložiště bez dalších nutných licenčních poplatků.
   

 • Separátní úložiště pro jednotlivé specializace a obory zabezpečuje přístup k záznamům jen oprávněným osobám. Pro konzultaci a další důvody lze dočasně či trvale sdílet záznamy napříč specializacemi nebo pouze danému kolegovi.
   

 • Synchronizace umožňuje mít vždy stejná data na všech stanicích systému a zároveň umožňuje využití záznamníku v offline režimu.
   

 • Umístnění loga do záznamů zabezpečí prezentaci zdravotnického zařízení například při prezentování záznamů na kongresech, workshopech a podobně.
   

 • Podpora systému proti nežádoucím úkonům v rámci systému zvyšuje ochranu a bezpečnost instituce.

bottom of page